Murn

01.01.2019 kl. 20:54

 

Ja va ti murn. An va ståor som di säjr an e. Men int så gråov som ja tråodd. Ja va ti Checkpoint Charlie å ni ståo tär å prova US Army-myssona å vi jåor peace-teckne framfö kameran å log utan ti föstaa va fred va fö na. Å tå nan hadd rita en ejakulerand kuk på East Side Gallery tär du ejn gang förblöödd å lämna allt jävelskap kom åorden ti me.

 

Förlåt oss int. Ty vi båord veta va vi gör. 

 

Kommentarer (0)
Skriv siffran 2 med bokstäver:

En kort historik över människan

Människan har skrivit sedan den dagen denne knäckte koden och plitade ner AFRIKA med spretiga bokstäver på ett kopieringspapper. Människan skrev för att viljan blomstrade upp i dennes ivriga barnakropp. Någonstans på vägen förändrades något. Nu skriver människan för att människan är illa tvungen.